CARLEMAR

FRÅN TANKE TILL HANDLING

Din hållbara framgång


Tydliga strategier skapar goda förutsättningar att generera hållbara framgångar.


SERVICE & BEMÖTANDE
EVENTUTVECKLING

När du sätter mötet med kunden och gästen i första hand. När du vill utveckla strategier för att stärka upplevelsen och att kompetens och samhörighet är vägen till goda relationer. 


FRAMÅTSYFTANDE SAMTAL
COACHING

När du vill sätta mål, se nya vinklar och ta beslut. Samtal som leder till förändring och effektfulla resultat.


TANKEKAMMAREN

När tankar ska bli ord och strategier. När dina idéer behöver omsättas i ord, konkreta planer och hitta sin plats i ett lönsamt tänkande. 

Framåtsyftande
samtal

Coaching


Service & Bemötande

Eventutveckling

NIKLAS CARLEMAR

UTBILDARE & COACH

OM MIGMed bred kunskap inom pedagogik, bemötande och service tillsammans med ett stort intresse för hållbar förändring och vägen dit.  Är det med dina önskemål vi sätter grunden för din framgång.Med bakgrund inom olika servicebranscher, affärsutveckling och eget företagande kan vi hitta bra samarbetsformer för just din verksamhet.


Som Certifierad Coach och tillsammans med Framåtsyftande samtal leder våra möten till dina strategier och till din framgång.


Som underkonsult till Hushållningssällskapet finns det möjlighet att ta sin verksamhet till nästa nivå. Kontakta mig så berättar jag mer.

KONTAKTIntresserad av ett samarbete.

niklas@carlemar.se

073-085 79 88